ABRA FlexiBee – řešení na klíč

/ Flexi
  Slovo odborníka: Mám na něj mnoho pochvalných referencí a pro naše konzultanty je to často používaný pomocník. Nyní máte možnost si tento návod stáhnout a sami zamyslet nad touto složitou problematikou. Navíc pro naše zákazníky nabízíme test Flexibee na našem privátním cloudu zdarma.

 
Nejmodernější architektura
 
Multiplatformní
Funguje na Windows, Mac OS i Linuxu
 
Cloud
Provoz jako služba
 
Uživatelsky příjemné
 
Jednoduché ovládání
 
Online
Bezpečně přes internet z celého světa
 
Archivace
Skenování a správa originálních dokumentů
 
Komunikace
Automaticky odesílá PDF e-mailem.
 
REST Api
Rozhraní pro výměnu dat s externími aplikacemi.


  ABRA FlexiBee je především jednoduchý účetní program. Pokud máte obecnou znalost účetních programů, jsem si jist, že veškeré základní operace zvládnete bez dlouhého učení a zcela intuitivně a rychle. Na druhou stranu je to program velmi moderní, který znalým uživatelům poskytne široké možnosti. I nezávislé recenze FlexiBee potvrzují technologický náskok.
Základní funkčnost je tvořena moduly:Obchodní partneřiModul obchodni partneri
 • Adresy firem je možné doplňovat automaticky z on-line databáze
 • Kontakty dle jednotlivých osob i napříč firmami.
 • Pobočky jsou místa určení vašich zákazníků a dodavatelů.
 • V událostech si můžete evidovat úkoly, poznámky a aktivity. Stačí zadat název, čas a datum.
 • Přidejte soubor, třeba smlouvu nebo obrázek. Prakticky všude lze přidávat další informace.
 • Zadejte fakturační limity zákazníkům. Systém platby faktur a následně můžete nastavit omezení prodeje.
Klíčové funkce:
  Kontakty, Události a aktivity, Místa určení, Skupiny firem, Fakturační limit, Textové upozornění při fakturaci, zablokování prodeje po překročení maximální doby po splatnosti, Souhrnné fakturační údaje
Zbožímodul zbozi
 • Ceník je rozsáhlý katalog zboží a služeb. Dokonalá evidence stavu, cenotvorby včetně cenových skupin, akcí, dodavatelů, kategorií, záruk, hmotnosti, balení …
 • Jednoduše vytvořte příjemku či výdejku. Podpora čárových kódů, sériových čísel, eko a autorských poplatků.
 • Počet skladů není omezen. V našem rozšíření FlexiServis využijte osobní sklady k hmotné odpovědnosti zaměstnanců.
 • Výroba je modul pro evidenci skladu z pohledu zdrojů pro výrobu.
 • Optimalizace skladu zajistí optimální poměr stavu zásob.
Klíčové funkce:
  Středisková cenotvorba, Vícejazyčné ceníky, Odběratelské ceníky a cenové úrovně, Podpora balení pro snadný prodej, Neomezený počet skladů, Výrobní čísla, šarže a expirace, Rezervace, Minimální množství na skladě, Rozpuštění nákladů na dopravu, Výroba a kusovník, Stromový katalog, Optimalizace Skladových zásob, Umístění ve skladě, Podobné zboží, Inventura skladu, Podpora čteček čárového kódu, EKO-KOM, Intrastat, Přílohy včetně obrázků, Sady a komplety, Poplatky, Dodavatelské značení odlišné od vnitrofiremního
Prodejprodej
 • Jednoduchá fakturace, zaslání faktury e-mailem na jedno kliknutí, formát PDF, ISDOC
 • Upravíme Vám tisk faktury dle Vašich představ
 • Automatická fakturace pro ty, kdo fakturují pravidelně stejné částky (ISP, Kabelové televize…)
 • Rozšíření pro obchodníky FlexiBus
 • Pokročilá cenotvorba, každý zákazník může mít vlastní cenu
 • FlexiShop B2B je ideální velkoobchodní systém
Klíčové funkce:
  poptávky, nabídky, objednávky, fakturace, hromadné objednávky, středisková cenotvorba, vícejazyčné ceníky, propojení na e-shop FlexiShop, hromadná fakturace, ISDOC, odběratelské ceníky, generování penalizací, upomínky nezaplacených faktur, analýza nákupu a prodeje, napojení na dopravce (GEIS, PPL, ČP)
Nákupnakup
 • Přijatou fakturu jednoduše zaevidujete a následné naskenujete originál jako přílohu pro účetního
 • Automatické a hromadné objednávky
 • Dodavatelské smlouvy Vám maximálně zefektivní opakované faktury
Klíčové vlastnosti:
  Analýza nákupu, skenování faktur, automatické objednávky, neomezené dokladové řady, dodavatelské smlouvy.
Penízepenize
 • Pokladna s evidencí účtů a dokladů
 • Evidence pohybů v bance, párování s fakturami
 • Rozšíření FlexiBus nabízí dotykový pokladní prodej POS, podpora on-line i off-line prodeje,
 • Podpora elektronického bankovnictví
Klíčové vlastnosti:
  automatické a ruční párování, import elektronických bankovních výpisů, zjednodušená tvorba daňového dokladu k platbě, podpora přeplatků, online napojení na FIO Banku, generování příkazu k úhradě, pokladny v různých měnách, průvodce rozúčtováním dokladu, snadná hotovostní úhrada dokladu, pokladní kniha
Majetekmajetek
 • Evidence majetku je snadná
 • Dlouhodobý hmotný majetek má odpisové plány
 • Drobný majetek je v evidenci
 • Modul leasing podporuje operativní a finanční typ
Klíčové vlastnosti:
  drobný majetek, hmotný a nehmotný majetek, umístění majetku, evidence zápůjček, leasing a generování splátek, odpisy včetně mimořádných, zrychlené odpisy, zjednodušená tvorba majetku z faktur, přerušení odpisů, technické zhodnocení
Zaměstnancizaměstnanci
 • Personalistika
 • Výpočet aktuální mzdy i mzdy do budoucna
 • Souběhy pracovních poměrů
 • Napojení na docházkový systém
Klíčové vlastnosti:
  evidence zaměstnanců, pravidelné a nepravidelné pracovní poměry, mzdy, souběh více pracovních poměrů, evidence nepřítomnosti, odhad budoucích mzdových nákladů, docházkový systém
Účetnictvíucetnictvi
 • Automatické účtování dokladů dle vašeho nastavení
 • Zamykání a odemykání období dle práv
 • Výkazy a přehledy dle zákona
 • Výkazy a přehledy na zakázku
 • účtování na akce, střediska, zakázky…
Klíčové vlastnosti:
  Automatické zaúčtování, střediska, činnosti, zakázky, DPH a souhrnná hlášení, cizí měny + duální měna pevným kurzem, vzájemné zápočty, automatické i ruční párování, víceúrovňové zamykání dokladů, Intrastat, IFRS, ISPV, analytické nástroje, stahování kurzů, automatické kurzové rozdíly, integrované skenování pro snadnou archivaci původních dokladů

CeníkCeny jsou uvedeny bez DPH

One

první uživatel zdarma

395 Kč /další uživatel na měsíc
 • Daňová evidence
 • Podvojné účetnictví
 • Fakturace
 • Banka a pokladna
 • Sklady
 • Majetek
 • Mzdy a personalistika
 • Objednávky
 • Nabídky, poptávky
 • Pokročilý obchod a sklady
 • Pokročilá přístupová práva
 • Možnosti přizpůsobení
Nejoblíbenější

Bussines


595 Kč /uživatel na měsíc
 • Daňová evidence
 • Podvojné účetnictví
 • Fakturace
 • Banka a pokladna
 • Sklady
 • Majetek
 • Mzdy a personalistika
 • Objednávky
 • Nabídky, poptávky
 • Pokročilý obchod a sklady
 • Pokročilá přístupová práva
 • Možnosti přizpůsobení

Premium


795 Kč /uživatel na měsíc
 • Daňová evidence
 • Podvojné účetnictví
 • Fakturace
 • Banka a pokladna
 • Sklady
 • Majetek
 • Mzdy a personalistika
 • Objednávky
 • Nabídky, poptávky
 • Pokročilý obchod a sklady
 • Pokročilá přístupová práva
 • Možnosti přizpůsobení

Rozšiřte si možnosti podnikání s našimi aplikacemi pro FlexiBee.

Jednoduše na tabletu, notebooku či počítači, s funkcemi dle vašeho přání.

Aplikace pro obchodníky na cestách i v kanceláři. Evidence zakázek, přímý prodej, přehledy prodejů. Umíme přehledné reporty včetně tabulek a grafů.


Zjistit více

Rozšiřte možnosti prodeje a nasaďte e-shop bez neustálé synchronizace. Jedny data, jedny ceny, jeden adresář. Rozšíření B2B pro velkoobchody.


Zjistit více

Aplikace pro servisní firmy. Jednoduše sbírejte a evidujte servisní požadavky, vykažte práci a automaticky vyfakturujte. Získejte přehledy práce techniků.


Zjistit více
Poslední verze a změny v ABRA Flexibee:

  Přehled změn ve FlexiBee 2016.1.15 (17. 3. 2016)
  Opravy chyb:
 • Odstraněna chyba bránící stornování faktury obsahující zálohovou položku.
 • Byla posílena robustnost odpárování dokladů.
 • Opraven export datového souboru pro on-line podání zásilek přepravci Česká pošta.
 • Vypnuty kontroly, které znemožňovaly vytvořit výkazy pro státní správu ve firmách se slovenskou legislativou.
 • Odstraněna chyba při zpracování a získávání uživatelského dotazu přes REST API.

  • Přehled změn ve FlexiBee 2016.1.14 (14. 3. 2016)
   Legislativní změny:
 • Do svátků nezbytných pro výpočet mezd byl přidán Velký pátek.

  • Opravy chyb:
 • Z průvodce vytvořením kontrolního hlášení pro DPH byla odstraněna pole pro volbu typu plátce DPH a pro údaje z předchozích kontrolních hlášení za první dva měsíce ve čtvrtletí. Ve větě C kontrolního hlášení jsou nyní zahrnovány pouze údaje aktuálního kontrolního hlášení.
 • Import bankovních výpisů ve formátu SEPA XML (Camt.053) nově načítá nestrukturovanou adresu odesílatele.
 • Vytváření příkazu k úhradě ve formátu SEPA XML (Pain.001) nyní omezuje počet desetinných míst na dvě a ošetřuje speciální znaky.
 • V tiskových sestavách Pokladní doklad se zaúčtováním a Pokladní doklad s uhrazenými doklady bylo opraveno uvádění údajů o účtované firmě, aby byly použity údaje z doby vystavení dokladu.
 • Částečně zrychlena inicializace následujícího účetního období.
 • Upravena rozvaha, ve které se nyní součtový řádek P A V 2 zahrnuje do součtového řádku P A V 1.
 • Opravena inicializace pokladny společnosti ELCOM v nefiskálním režimu.
 • Opraven výpočet zůstatkové ceny vyřazeného majetku, který nyní zohledňuje již provedené účetní odpisy.
 • Opraveno vytváření rozvahy u firem vytvořených na verzi 2016.1.4 a novějších.
 • Odstraněna chyba způsobující nemožnost aktualizace na verzi 2016.1.12 na instalacích s určitými identifikátory tiskových sestav.
 • Opraveno zakládání firmy s testovacími daty.
 •