V GDPR na nás číhá další snížení efektivnosti podnikání za cenu zvýšení ochrany osobních dat. Pokuty jsou avizovány vysoké, uvidíme.

Co můžeme pro vás udělat:

Máme připravené a léty odzkoušené řešení:

  • Šifrované sítové disky
  • Šifrované zálohy
  • Systém bezpečného přístupu k těmto datům
  • Systém procesů na automatizované promazávaní dat při ukončení platnosti držení dat

Na Vás zůstavá:

  • Určit uchovaná osobní data
  • Zajistit souhlasy
  • Identifikovat, kdy ztrácíte právo držet data, na to navážeme automatické procesy worflow
  • Určit práva přístupů k těmto datům a zajistit smluvní dokumentaci.

Dohled nad harmonizací může vést náš externí auditor.