• Z požadavku lze vytvořit kopii pomocí menu nebo při potvrzení požadavku
  • Poznámky k požadavku lze editovat i z jeho detailu
  • Změny poznámek jsou zařazeny do mailingu
  • Je sjednocená filtrace a řazení ve výpisu požadavků a výkazů
  • Do výkazu přidán sloupec reálných hodin pro řešení minimálních časů
  • K přehledům přidán výpis číselných hodnot
  • Zákazníci  jsou posunuti do hlavního menu
  • Doplněno zobrazení zpoždění u potvrzených požadavků (pouze u požadavků uzavřených po nasazení verze)
  • Lze zapnout kontrolu vyplnění reálného času a zakázky