FlexiServis

Po nasazení FlexiServisu se Vám zjednoduší celá řada procesů, zavede se pořádek a získáte jednoduchý přehled o vašich podnikatelských výsledcích. Systém vám umožní hromadnou fakturaci za období za každého zákazníka.

Požadavky

Část FlexiServisu, kde máte možnost vytvořit požadavek (ticket).  Založit požadavek může i zákazník ve svém zjednodušeném rozhraní.  Tento požadavek můžete přidělit cílovému zaměstnanci. Ten se mu objeví v seznamu k vyřešení. Po vyřešení ho označí jako vyřešený s možným komentářem. Vyřešení požadavek se může načíst do výkazů jako podklad pro fakturaci.

Výkazy

Modul, ve kterém zaměstnanci firmy vykazují svoji práci. Získáte tak informace nutné pro kvalitní odměňování zaměstnanců, tak i dokonalý podklad pro fakturaci. Tu je možné dělat hromadě v poloautomatickém režimu s vysokou efektivitou a minimem chyb. Důležitou součástí je vyhledávání ve výkazech, kde máte možnost vidět historii a získat tak důležitou souvislost.

Zákazníci

Možnost založení či editace zákazníka, kontaktů, fakturační adresy.

Maily

Systém obsahuje mailový systém pro odesílání informací a nových požadavcích a výkazech. Reportuje změny stavů a umožňuje nastavit prodlevu mailů.

Rozšířené moduly – Osobní sklad

Nepostradatelná součást především servisních firem, všude kde jednotliví technici mají k dispozici náhradní díly. Umožňuje hmotnou odpovědnost a udělá pořádek i v centrálním skladu.

Uživatelé

Administrační modul pro nastavení uživatelů a jejich práv.

Základní a vyladěná aplikace pro naši firmu. IT servis jsem začal dělat již v roce 1996 a v roce 2000 jsme začali používat první verzi, která nám výrazně pomáhá udržet pořádek. Letitá praxe ukazuje, že méně je více. Pokud je systém rozsáhlý je složité ho udržet ve stavu, tak aby ho všichni rádi používali. Náš systém používají nejen zaměstnanci, převážně servisní technici, ale i zákazníci, pro něž je nejdůležitěji nenáročnost. Flexiservis  je jednoduchý pro všechny servisní firmy a tak ho používání ho instalatéři a topenáři, servisy spotřebičů, IT i právníci a další.

Ing. Aleš Růžička

Obchodní ředitel

Kontaktujte mě

1 + 4 =