Servisní smlouva

Servisní smlouva (SLA) je základní dokument naší dlouhodobé spolupráce. Založí profesionální vztah mezi zákazníkem a ARITem.

V servisní smlouvě společně vyřešíme:

  • Co je předmětem servisu, jaké služby a jaký hardware
  • Kdo má za co odpovědnost
  • Jaká bude pravidelná údržba
  • Jaké budou servisní zásahy na základě rozsahu poruchy
  • Jaké budou časy podpory a odstranění závad
  • Jaké budou sankce
  • Jaké budou ceny

I když to může vypadat složitě, je to pro nás rutinní proces, kterým vás lehko provedeme.

Výsledkem bude 100% zajištěné IT.